Kontakt

Bestyrer

Henrik Larsen

Tlf. 20 72 09 04

Send mig en e-mail

Formand

Erik Andersen

Tlf. 30 55 00 29

Send mig en e-mail

Forbrugerafregning

Karsten Jensen

Tlf. 42 39 86 90

Send mig en e-mail

 

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?

Svar: Vandværket tager kun kr. 6,00. Men med diverse afgifter,spildevandsafgift til kommunen og moms, så ender 1 m3 vand i ca. kr. 72,- Det svarer til 7,2 øre pr liter vand.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: Hver dansker bruger 114 liter vand hver dag til personligt brug. Det svarer til 41,4 m3 pr. person pr. år. Kilde: DANVA - "Vand i tal" (2010)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar: Vores vand har en hårhed på 15,8 dH

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. Lednings-brud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Svar: ja

Må jeg bruge vand til at vande min have?

Svar: ja, vores kapacitet er meget stor, og folk er generelt blevet bedre til at spare på vandet, så der er også vand nok til at vande haven med. Men husk på at, hvis du bor i byen, så skal du betale vandafledningsafgift af alt det vand du bruger.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar: Ja, vi følger myndighedskrav til kvalitets-kontrol.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?

Svar: Ring til et medlem af bestyrelsen, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.

        

Hvor er min stophane placeret?

Svar: Kontakt os for nærmere information.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?

Svar: Ja, vandværket udfører jævnligt kontrol med målerne.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Svar: Ja, det er vigtigt, at du holder øje med dit vandforbrug, for at undgå unødigt vandspild.

Ansvaret for vandspild, f.eks. ved en skjult rørskade, er din alene, og det kan blive en "meget dyr fornøjelse".

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Svar: Du er altid velkommen til at kontakte kasseren Allan Sørensen på tlf: 71752163 

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar: Det er kun ved ejerskifte vandværket skal have besked. Det påhviler ejeren selv at foretage aflæsning og opgørelse af forbrug af vand til brug for refusionsopgørelse. Ejerskifte skal meddeles til vandværkets kasserer. Det er vigtigt at vi får alle data på skrift, så send os en mail eller brev. 

Hvad vil det sige, at være interessent i vandværket?

Svar: Det betyder at du er medejer af vandværket og har ret til at afgive din stemme til den årlige Generalforsamling, som afholdes i marts måned. 

 

Copyright ® 2010 Esbønderup Vandværk I/S