Kontakt

Bestyrer

Henrik Larsen

Tlf. 20 72 09 04

Send mig en e-mail

Formand

Erik Andersen

Tlf. 30 55 00 29

Send mig en e-mail

Forbrugerafregning

Karsten Jensen

Tlf. 42 39 86 90

Send mig en e-mail

 

Aflæsning af vandmåler

I løbet af 2018 vil alle vandværkets vandmåler blive udskiftet til nye, som kan aflæses elektronisk. Dvs at Esbønderup Vandværk fremover foretår aflæsning af de enkelte vandmåler og opgør forbruget.

 

Vandaflæsning til brug af afregning (årsopgørelsen) foretages 1 gang årligt, Normalt ved årsskiftet.

Afregning for det opgjorte forbug afregnes 1 gang årligt. Forbrugerne vil normalt blive opkrævet beløbet i februar vedr det forgående års forbrug. (1. januar - 31. december)

 

Der opkræves pt ikke acconto beløb.

 

Regning/ opkrævningen fra Vandværket sendes til ejeren af ejendommen på opkrævningstidspunktet

 

Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.

 

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr.

Ved yderligere restance udsendes en lukkevarsel med oplysning om lukning for vandforsyningen og pålagt yderligere rykkergebyr.

 

Ved fortsat restance kan Esbønderup Vandværk lukke for vandforsyningen. Der vil ligeledes blive pålagt et lukkegebyret

 

Esbønderup Vandværks takster, herunder diverse gebyr, fremgår af taksttladet for det pågældende år.

 

Forbrugsafregning

Aflæsning ved ejerskifte

I forbindelse med ejerskifte påhviler det medlemnerne selv at foretage aflæsning og opgørelse af forbrug af vand til brug for refusionsopgørelse.

 

Vandmålers målestand ultimo fremgår af den seneste modtaget ordinær regning fra vandværket.

 

Ejerskifte skal desuden meddeles til vandværkets ansvarlige for forbrugsafregninger.

Spildevands afregning

Det bemærkes at spildevandsafgift opkræves separat af GRIBVAND A/S.

 

Tilbrug for afregning og opgørelse af spildevand videregiver Esbønderup Vandværk årlig forbrugsoplysninger til GRIBVAND A/S

 

Link til GRIBVAND A/S

Copyright ® 2018 Esbønderup Vandværk A.M.B.A