Kontakt

Bestyrer

Henrik Larsen

Tlf. 20 72 09 04

Send mig en e-mail

Formand

Erik Andersen

Tlf. 30 55 00 29

Send mig en e-mail

Forbrugerafregning

Karsten Jensen

Tlf. 42 39 86 90

Send mig en e-mail

 

Selvaflæsning af vandmåler for 2017

Via internet (link til dkVand): Klik her

Der er åbent for tastselv i perioden 20. december 2017 til 10. januar 2018

Via email: Send email til kassereren

Vi har brug for, at du taster dit forbrugernr., navn, adresse, målernr og aflæsningstallet (kun de sorte tal)

Selvaflæsning af vandmåler

Esbønderup Vandværk har indført selvaflæsning af vandmålere. Betaling til vandværket for leveret vand sker nu på grundlag af opkrævning ud fra selvaflæsning. Dermed afløser selvaflæsning helt den aflæsning vandværket tidligere selv har stået for ved besøg hos hver enkelt interessent.

Indberetning af selvaflæsning via email kan også vælges. Hvis selvaflæsningskortet returneres via post skal der betales porto.

Har du brug for assistance til aflæsning, kontakt venligstkassereren

Problemer?

Samtidig med indførelse af selvaflæsning indfører vandværket et gebyr ved manglende indberetning af selvaflæsning. Indberetter en interessent ikke selvaflæsning af vandmåler inden for den angivne tidsfrist, som vandværket angiver på det selvaflæsningskort, der udsendes til brug herfor, koster det altså fremover et gebyr på kr. 250,00 pr. gang. I tilfælde af manglende selvaflæsning, vil vandværket komme ud for at foretage en aflæsning. Er aflæsning ikke mulig, vil en skønsmæssig ansættelse af vandforbruget finde sted. Se endvidere under takstblad.

Aflæsning ved ejerskifte

Det bemærkes i forbindelse med aflæsning af vandmåler, at ved ejerskifte påhviler det interessenten selv at foretage aflæsning og opgørelse af forbrug af vand til brug for refusionsopgørelse. Ejerskifte skal desuden meddeles til vandværkets kasserer.

Copyright ® 2010 Esbønderup Vandværk I/S