Bestyrer

Henrik Larsen

Tlf. 20 72 09 04

Send mig en e-mail

Formand

Erik Andersen

Tlf. 30 55 00 29

Send mig en e-mail

Forbrugerafregning

Karsten Jensen

Tlf. 42 39 86 90

Send mig en e-mail

 

Formandens beretning

Regnskab

Takstblad

Regualtiv og Vedtægter

Historik om Esbønderup Vandværk:


Beskyttet drikkevandsboringer:


Databeskyttelsesforordningen:


Klage


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:


Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby


Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.  Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Copyright ® 2018 Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Kontakt