Esbønderup Vandværk


Driften er normal

12. juli 2020 11:10


Ordinær generalforsamling – 26.03.20

BLEV AFLYST/UDSAT

Grundet situationen omkring Coronavirussen, fulgte vi naturligvis myndighedernes påbud om at aflyse arrangementer, som f.eks. generalforsamlinger med mere end 10 personer. Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til en ny generalforsamling, når situationen igen tillader det.

Efter myndighedernes udmelding for fase 3 den 8. juni, er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer. Da vandværket har ca. 350 medlemmer, kan der i princippet møde mere end 50 personer op til generalforsamlingen. Vi ønsker selvfølgelig ikke at begrænse mødedeltagelsen, så vi afventer situationen, inden der indkaldes til ny generalforsamling.
Ny dato opslås her på hjemmesiden, i ugeposten og på Face Book “Nabohjælp i Esbønderup”.
Dette sker i.h.t. vedtægterne med minimum 14 dages varsel.

Den siddende bestyrelse fortsætter selvfølgelig sit arbejde, indtil den nye generalforsamling.

Aflæsning af vandmåler

Vandværket har i 2018 udskiftet vandmålerne til elektroniske målere, hvilket betyder, at Esbønderup vandværk selv forestår aflæsning af målerstand pr 31. december 2019.

Nyt takstblad

Under faneblad “Om vandværket” er der nu indsat takstbladet for regnskabsåret 2020. Her ser du forbrugsafgifter, tilslutningsafgifter, gebyrer o.m.a.

Fakta om Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Vandværket blev grundlagt i 1908, men det vandværk vi kender i dag på Bygholmen 9, blev indviet i december 1969.

Der udpumpes årligt ca. 40.000 mvand ud til vores ca. 350 medlemmer/375 bidragsydere.

Vandet hentes op fra undergrunden af 3 boringer, som er placeret på Havrevej 3, Bygholmen 9 og Gydevej 13.
De er h.h.v. 50,5 – 95 – 45 meter i dybden for at hente det gode grundvand op. Etableringsårene er 1973, 2008 og 1965.

Grundvandet fra vores 3 boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes.

Efter renseprocessen er det rene drikkevand klar til at blive sendt ud gennem ledningsnettet til forbrugerne.

Sidst redigeret: