Esbønderup Vandværk


Driften er normal

24. maj 2022 13:49

Miljøboringer i Esbønderup

Som det sikker er mange bekendt er der meget stort fokus på landets grundvand.

Flere steder dukker der forureninger op i grundvandet, forårsaget af brugen af kemiske produkter fra bl.a. industrien og landbruget, for år tilbage.

Region Hovedstaden har det sidste års tid haft fokus på grundvandet, som Esbønderup Vandværk bruger til rent drikkevand. Dette på grund af bl.a. industri ved Gillelejevej.

I sommer er der foretaget undersøgelser med miljøboringer ved Ruttebakken.

Efterfølgende er der i december-januar lavet miljøboringer på Stubmarken, ”Lille” Lucernevej og Kirkestien mellem Ruttebakken og Kukkerbakken.

Region Hovedstaden og Cowi skal nu i gang med se på prøveresultaterne for at vurderer om evt. forurening i fremtiden kan true vores gode drikkevand.

Om der kan komme yderligere boringer i spil, vides på nuværende tidspunkt ikke. Det afhænger af det forestående arbejde med kortlægningen.

Esbønderup vandværk følger naturligvis spændt med i undersøgelserne af grundvandet.

For god ordens skyld skal det nævnes, at vandværket stadig leverer fint vand, som ikke på nogen måde er til fare for sundheden. Der tages vandanalyser ved boringerne, på værket og hos forbrugerne med meget tættere interval end de lovmæssige krav.

Aflæsning af vandmåler

Vandværket har i 2018 udskiftet vandmålerne til elektroniske målere, hvilket betyder, at Esbønderup vandværk selv forestår den årlige aflæsning af målerstand, pr. 31. december.

Nyt takstblad

Under faneblad “Om vandværket” er der nu indsat takstbladet for regnskabsåret 2022. Her ser du forbrugsafgifter, tilslutningsafgifter, gebyrer o.m.a. Samme sted kan du også se taksterne for 2021 og tidligere.

Fakta om Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Vandværket blev grundlagt i 1908, men det vandværk vi kender i dag på Bygholmen 9, blev indviet i december 1969.

Der udpumpes årligt ca. 36.000 mvand ud til vores ca. 350 medlemmer/380 bidragsydere.

Vandet hentes op fra undergrunden af 3 boringer, som er placeret på Havrevej 3, Bygholmen 9 og Gydevej 13.
De er h.h.v. 50,5 – 95 – 45 meter i dybden for at hente det gode grundvand op. Etableringsårene er 1973, 2008 og 1965.

Grundvandet fra vores 3 boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes.

Efter renseprocessen er det rene drikkevand klar til at blive sendt ud gennem ledningsnettet til forbrugerne.