Kontakt

Bestyrer

Henrik Larsen

Tlf. 20 72 09 04

Send mig en e-mail

Formand

Erik Andersen

Tlf. 30 55 00 29

Send mig en e-mail

Kasserer

Allan Sørensen

Tlf. 71 75 21 63

Send mig en e-mail

 

I/S ESBØNDERUP VANDVÆRK 13/02-18

 

 

Bestyren holder ferie fra 14/2 til 11/3

evt henvendelse bedes rettes til en anden i bestyrelsen.

 

 

Vandværket afholder ordinær generalforsamling

Torsdag 22/3 kl 19.30 i Sct Laurentiushuset

 

 

 

 

Driften er i øjeblikket normal.

 

 

Efter medierne har haft fokus på ukrudtsmiddlet chloridazon, som er et

sprøjtemiddel landbruget brugte op til 1996, og som har lukket flere

drikkevandsboringer, har vi valgt at få taget en vandprøve for dette.

Der er ikke fundet spor af chloridazon i vores vand.

 

Med venlig hilsen Esbønderup Vandværk

 

 

 

Misfarvet vand.

Du kan komme ud for, at der i korte perioder kan komme misfarvet vand ud af din vandhane. Det sker i forbindelse med brud på ledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen. Vandet kan være mælkehvidt, rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage af jern.

 

Er vandet helt mælkehvidt, skyldes det luft i vandrørene, der gør, at vandet "skummer". Det er ganske harmløst, og hvis du lader dit vand stå et par minutter, vil det igen blive klart.

 

Misfarvet vand skyldes dog oftest, at partikler i vandledningsnettet rives løse ved trykstød eller ændret strømningsretning. Partiklerne består af jern og mangan, som er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Misfarvningen er uskadelig, og du kan sagtens drikke vandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj, og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende med små sorte partikler.

 

Lidt mere om jern og mangan

 

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen - iltning og filtrering i sandfiltre - udskilles jern og mangan. Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan tilbageholdes i sandfiltrene. Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

 

Når vandstrømmen er ensartet - det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet, der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og manganpartiklerne løs.

 

 

Copyright ® 2010 Esbønderup Vandværk I/S