Esbønderup Vandværk


Driften er normal

1. august 2021 14:53

Generalforsamlingen 2021

Sidste nyt: Generalforsamlingen forventes afholdt i starten af september. Formentlig bliver det onsdag den 8. september i Sct. Laurentius Huset, hvis forholdene tillader.

Ifølge vedtægterne afholdes den ordinære generalforsamling i marts måned, med en varsling senest 14 dage før afholdelsen.
Som coronasituationen er lige nu, skal der nok et mindre mirakel til for at restriktionerne giver os mulighed for at samles til en generalforsamling i marts.
Derfor skal vi nok belagde os på en udsættelse, som godt kan være til en gang efter sommerferien.
Vi vil holde medlemmerne orienteret om et nyt tidspunkt her på hjemmesiden, samt i Facebook gruppen ”Nabohjælp i Esbønderup”. Når dato er fastsat, annonceres det ligeledes i ugeposten.
Den siddende bestyrelse fortsætter naturligvis deres arbejde, så I har frisk vand i hanen.

Aflæsning af vandmåler

Vandværket har i 2018 udskiftet vandmålerne til elektroniske målere, hvilket betyder, at Esbønderup vandværk selv forestår den årlige aflæsning af målerstand, pr. 31. december.

Nyt takstblad

Under faneblad “Om vandværket” er der nu indsat takstbladet for regnskabsåret 2021. Her ser du forbrugsafgifter, tilslutningsafgifter, gebyrer o.m.a.

Fakta om Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Vandværket blev grundlagt i 1908, men det vandværk vi kender i dag på Bygholmen 9, blev indviet i december 1969.

Der udpumpes årligt ca. 40.000 mvand ud til vores ca. 350 medlemmer/375 bidragsydere.

Vandet hentes op fra undergrunden af 3 boringer, som er placeret på Havrevej 3, Bygholmen 9 og Gydevej 13.
De er h.h.v. 50,5 – 95 – 45 meter i dybden for at hente det gode grundvand op. Etableringsårene er 1973, 2008 og 1965.

Grundvandet fra vores 3 boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes.

Efter renseprocessen er det rene drikkevand klar til at blive sendt ud gennem ledningsnettet til forbrugerne.