Kontakt

Bestyrer

Henrik Larsen

Tlf. 20 72 09 04

Send mig en e-mail

Formand

Erik Andersen

Tlf. 30 55 00 29

Send mig en e-mail

Forbrugerafregning

Karsten Jensen

Tlf. 42 39 86 90

Send mig en e-mail

 

I/S ESBØNDERUP VANDVÆRK 09/08-18

 

 

 

================================================

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Esbønderup Vandværk den 13 september 2018 kl 19:30.

"Beslutning om ændring af selskabsform fra I/S til A.M.B.A", se nedenstående links

1. Indkaldelse og dagsorden

2. Forslag til vedtægter for A.M.B.A.

================================================

 

Driften er i øjeblikket normal.

 

 

Formanden har ferie til 19/8.

 

================================================

 

Vandværket vil i løbet af sommeren udskifte vandmålerne i vores område til

elektroniske målere, hvilket betyder at vandværket selv kan aflæse måleren.

 

Ved boliger med målerbrønd vil måleren blive udskiftet uden forudgående aftale.

I boliger hvor vandmåleren sidder indenfor vil vi lave en aftale.

 

Måleren skal være frit tilgængelig, og der skal kunne lukkes for vandet på begge sider af måleren.

Såfremt installationen er iorden, sker udskiftningen uden omkostninger for dig.

================================================

Efter medierne har haft fokus på ukrudtsmiddlet chloridazon, som er et

sprøjtemiddel landbruget brugte op til 1996, og som har lukket flere

drikkevandsboringer, har vi valgt at få taget en vandprøve for dette.

Der er ikke fundet spor af chloridazon i vores vand.

 

================================================

Misfarvet vand.

Du kan komme ud for, at der i korte perioder kan komme misfarvet vand ud af din vandhane. Det sker i forbindelse med brud på ledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen. Vandet kan være mælkehvidt, rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan også smage af jern.

 

Er vandet helt mælkehvidt, skyldes det luft i vandrørene, der gør, at vandet "skummer". Det er ganske harmløst, og hvis du lader dit vand stå et par minutter, vil det igen blive klart.

 

Misfarvet vand skyldes dog oftest, at partikler i vandledningsnettet rives løse ved trykstød eller ændret strømningsretning. Partiklerne består af jern og mangan, som er naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Misfarvningen er uskadelig, og du kan sagtens drikke vandet. Men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj, og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende med små sorte partikler.

 

Lidt mere om jern og mangan

 

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved vandværksbehandlingen - iltning og filtrering i sandfiltre - udskilles jern og mangan. Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan tilbageholdes i sandfiltrene. Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

 

Når vandstrømmen er ensartet - det vil sige, at vandet løber samme vej med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet, der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern- og manganpartiklerne løs.

Copyright ® 2010 Esbønderup Vandværk I/S