Esbønderup Vandværk


Driften er normal

19. oktober 2021 9:56

Generalforsamlingen 2021

Den “coronaudsatte” generalforsamling bliv afholdt onsdag den 8. september. Se formandsberetning og regnskab under “Om vandværket”

Aflæsning af vandmåler

Vandværket har i 2018 udskiftet vandmålerne til elektroniske målere, hvilket betyder, at Esbønderup vandværk selv forestår den årlige aflæsning af målerstand, pr. 31. december.

Nyt takstblad

Under faneblad “Om vandværket” er der nu indsat takstbladet for regnskabsåret 2021. Her ser du forbrugsafgifter, tilslutningsafgifter, gebyrer o.m.a.

Fakta om Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Vandværket blev grundlagt i 1908, men det vandværk vi kender i dag på Bygholmen 9, blev indviet i december 1969.

Der udpumpes årligt ca. 40.000 mvand ud til vores ca. 350 medlemmer/375 bidragsydere.

Vandet hentes op fra undergrunden af 3 boringer, som er placeret på Havrevej 3, Bygholmen 9 og Gydevej 13.
De er h.h.v. 50,5 – 95 – 45 meter i dybden for at hente det gode grundvand op. Etableringsårene er 1973, 2008 og 1965.

Grundvandet fra vores 3 boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes.

Efter renseprocessen er det rene drikkevand klar til at blive sendt ud gennem ledningsnettet til forbrugerne.