Esbønderup Vandværk


Driften er normal

3. december 2023 14:17

Nyt administrativt samarbejde

Esbønderup Vandværk har pr. 1. september 2022 indgået en administrativ samarbejdsaftale med Vandværkskontoret i Hillerød.  Det betyder at Vandværkskontoret fremover vedligeholder vores forbruger kartotek og sender vores årsopgørelser og opkrævninger ud til vores forbruger. Henvendelser vedrørende ejerskifte og årsopgørelser mv. skal derfor ske til vores administration hos Vandværkskontoret  i Hillerød kontor@esbovand.dk

Henvendelser vedrørende ledningsbrud eller andre spørgsmål skal forsat ske til vores bestyrer Henrik Larsen – eller til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Miljøboringer i Esbønderup

Region Hovedstaden arbejder stadig på kortlægning af evt. forureninger i grundvandet – lige som der gøres i hele landet.Efter der er foretaget en lang række dybe miljøboringer, samt miljøundersøgelser, kan der ikke konstateres noget der umiddelbart skulle være til fare for vandværket.Vandværket orienterer naturligvis, hvis der kommer nye oplysninger fra Regionen.

For god ordens skyld skal det nævnes, at vandværket stadig leverer fint vand, som ikke på nogen måde er til fare for sundheden. Der tages vandanalyser ved boringerne, på værket og hos forbrugerne med meget tættere interval end de lovmæssige krav.

Nyt takstblad

Under faneblad “Om vandværket” er der nu indsat takstbladet for regnskabsåret 2024. Her ser du forbrugsafgifter, tilslutningsafgifter, gebyrer o.m.a. Samme sted kan du også se taksterne for 2023 og tidligere.

.

Fakta om Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Vandværket blev grundlagt i 1908, men det vandværk vi kender i dag på Bygholmen 9, blev indviet i december 1969.

Der udpumpes årligt ca. 35.000 mvand ud til vores ca. 350 medlemmer/440 bidragsydere.

Vandet hentes op fra undergrunden af 3 boringer, som er placeret på Havrevej 3, Bygholmen 9 og Gydevej 11.
De er h.h.v. 50,5 – 95 – 45 meter i dybden for at hente det gode grundvand op. Etableringsårene er 1973, 2008 og 1965.

Grundvandet fra vores 3 boringer pumpes til vandværket på Bygholmen, hvor det gennemgår en rensning for bl.a. gasser, metan og svovlbrinter, som sker ved iltning. Herefter føres vandet gennem filtre, hvor jern og mangan fjernes.

Efter renseprocessen er det rene drikkevand klar til at blive sendt ud gennem ledningsnettet til forbrugerne.